top of page

ROYALTY BONUS

Vår royalty provision är utformad för att ge dig långsiktig inkomst baserat på de automatiska prenumerationsköp som görs över 8 generationer av din organisation. En generation definieras som de vågräta nivåerna som går ner i ditt team. Alla som är sponsrade främst till dig kallas din första generation. Alla personer som är sponsrade av personer som du har sponsrat  som står på din frontlinje kallas din andra generation. När du bygger ditt team av GenLife Health Advisors analyserar vi ditt team på olika generationsnivåer, från första generationen till den 8: e generationen (beroende på din kvalificerade rang). Vi betalar en procentsats på de kombinerade produktköp i alla generationer. Ju högre din rang, desto djupare får du betalt på din generationsvolym. Följande tabell ger dig en översikt över de nivåer som vi betalar.

Genlife Compensation Plan.png

Som ett exempel; när du kvalificerar dig som Genlife Health Ambassador i en viss månad får du en sammanlagd Royalty-provision på 4% av den kombinerade prenumerations försäljningen av produktförsäljning av din första generationens teammedlemmar. 4% på din andra generation. 8 % på din tredje generation. 4% på din fjärde generation. 4% av din femte generation. 4% på din sjätte generation och 4% på din sjunde generationen. När du också vill ta emot provision på din åttonde generation, har du kvalificerat dig till Senior Health Ambassador Status eller högre.

bottom of page