top of page

GENWEALTH STATUS

Flag of Sweden
Flag of Finland
Flag of United Kingdom
Flag of Germany
Flag of the Netherlands
Flag of Russia

När du bygger ditt företag växer du din organisation och antalet medlemmar som du har i ditt team. Vi erkänner  olika GenLife Health Advisor-statuser i alla aspekter av vårt företag.

Först och främst har du tillgång till högre bonusar när du kvalificerar dig till en högre status. Du har också tillgång till olika typer av bonuspotter. Kanske ännu viktigare, du kommer att erkännas av hela företaget för din status under varje event och incitaments resor. Kort sagt, det lönar sig att nå högre status med GenLife.

Vi erkänner följande GenLife Health Advisor Status:

GENLIFE HEALTH CONSULTANT

SENIOR GENLIFE HEALTH CONSULTANT

GENLIFE HEALTH ASSOCIATE

SENIOR GENLIFE HEALTH ASSOCIATE

GENLIFE HEALTH AMBASSADOR

EMERALD GENLIFE HEALTH AMBASSADOR

DIAMOND GENLIFE HEALTH AMBASSADOR

EXECUTIVE DIAMOND GENLIFE HEALTH AMBASSADOR

DOUBLE DIAMOND GENLIFE HEALTH AMBASSADOR

Genlife Compensation Plan SE (NS  Final)

OV representerar den totala produktvolym som genereras av hela ditt team. Tabellen visar den minsta OV-volymen som du behöver generera alla individuella GenLife Health Advisor-status. Vi vill se till att din organisation har en minsta bredd för att främja dess långsiktiga stabilitet. Det är därför som för de högre statusnivåerna den totala volymen måste delas över ett visst antal ben, vilka är undergrupperna i din totala organisation som bildas av dina främsta team medlemmar. Slutligen, för att förhindra att för mycket volym kommer ut ur ett enskilt ben, räknar vi bara en maximal procentuell volym av varje enskilt ben.

Som ett exempel, för att kvalificera dig som Senior GenLife Health Ambassador, behöver du en total volym på 500 Health Points i en månad, som kommer från minst 3 olika ben. Från det största benet i volymen räknas endast högst 60% av den volymen till den totala kvalificerande OV.  Men löner betalas för hela volymen. För det andra största benet ingår volymen av det största benet i sin helhet såväl som den totala volymen av mindre ben som emellertid kräver minst 10% av volymen.

 

Din kvalifikationsnivå enligt vilken vi betalar ut din bonus bestäms varje månad. Din erkännandenivå har därför separerats från din kvalifikationsnivå. Erkänningsnivå är den högsta nivån du någonsin har uppnått i GenLife-verksamheten på grundval av volymen som producerats av din organisation inom en månad. Din kvalifikationsnivå baseras på din månadsvolym och de kvalifikationer som krävs.

bottom of page