top of page

LAUNCH BONUS

Att hjälpa ditt team att växa och duplicera det arbete du har gjort är viktigt för att få ett stort GenLife Health Advisor-team. Därför belönar GenLife dig varje gång en ny medlem kommer in i din organisation, antingen registrerad av dig själv eller av en teammedlem i din organisation. Detta främjas av launch bonusen. Med andra ord, när du hjälper någon i din organisation att sponsra en ny lagmedlem blir du belönad för det också (precis som team-medlemmen blir).

Genlife Compensation Plan SE (NS  Final)

Launch bonusen kalkyleras genom att studera din sponsring. Detta hänvisar till personer som sponsras personligen och tar inte hänsyn till de personer som någon annan har sponsrat på din organisation. En person som personligen har sponsrat GHA som registrerar en ny person i organisationen får en 30 EUR Launch Bonus när man köper GenTest. Därefter kommer GenWealth titta uppåt i ditt sponsringsträd och leta efter den första GenLife Health Associate eller högre. Denna person mottar 20 euro. Nästa kvalificerade GenLife Health Ambassador eller högre kommer att motta 10 euro och slutligen kommer den första Qualified GenLife Diamond Health Ambassador att motta 5 EUR.

Om det inte finns någon högre nivå av erkännande efter en betald bonus, kommer utbetalmnings- kjedjan att avbrytas. Varje betalningsmottagare kan bara få en startbonus per registrering.

bottom of page