GENWEALTH

GenHealth is marketed through the direct sales channel. This channel involves GenLife Health Advisors that use GenHealth themselves and share the GenHealth story with their networks. For that activity GenLife rewards these Health Advisors financially. We have created a lucrative international rewards plan called GenWealth. This plan rewards the most important activities that have been proven to grow a business as effectively as possible.

We encourage you to discuss your earning potential with the person who has introduced you to GenWealth, called your sponsor. This person can give you insight in how you can maximize your income potential by simply sharing your story with people around you, on a world-wide scale. 

SMART START BONUS

LAUNCH BONUS

ROYALTY BONUS

SENIOR POOL

MULTIPLE BUSINESS CENTERS

GENWEALTH BASICS

Ersättningplanen är utformad för att belöna de aktiviteter som gör dig mest framgångsrik. Genom att bygga ditt team, skapa en kultur med duplicering och stödja ditt lag genom ditt ledarskap. Det är därför vi erbjuder 5 unika olika sätt att belöna dig för att hjälpa till att bygga vårt GenLife-företag världen över.

Det första steget i ditt företag är att registrera dig som GenLife. Du ger oss dina kontaktuppgifter och annan personlig information. Du mottar vårt GenTest och väljer vilket prenumerations alternativ du vill ha, så att du kan se till att du får GenHealth varje månad.

Från det ögonblicket kan du skapa ett team genom att inspirera andra människor, på de marknader där vi finns,  att göra detsamma som du har gjort. Det kallas duplicering.

Du placerar dessa personer på en  viss position i din organisation. Vi kallar den organisationen för din downline. Precis som du har placerats i ett annat GenLife- team, placerar du dina nya medlemmar i ditt team i en position du väljer. Det är viktigt för oss att veta att du registrerade personen och var i din downline den här nya medlemmen är placerad. Vi diskriminerar placeraren (du) och Upline (den lagmedlem som du placerat den nya teammedlemen på).

Genom att bygga ditt team på det sättet skapar du en tvådimensionell organisation som kan ha tusentals lagmedlemmar. Varje medlem i ditt team bör ha ett månatligt köp av GenHealth och om de har det får de 1 GenLife Health Point (GHP).

I GenWealth finns det 4 olika grupper av poäng:

 

1. Din personliga GHP. Vi kontrollerar varje månad om du har tjänat din egen GHP. Detta är viktigt eftersom du bara kan tjäna provision från vår ersättningsplan om du har din egen GHP. Det är självklart att ha din egen GHP, hur kan du vara en aktiv  i GenLife Health Team medlem om du inte använder produkterna själv?

 

2. Vi summerar alla GHP i hela ditt team och kallar det din organisationsvolym eller OV. Det här är den totala mängd GHP-enheter som hela ditt team eller downline genererar månadsvis.

3. Vi summerar alla GHP i varje ben i din organisation. Ett ben definieras som underlag under varje medlem som är direkt placerad under dig. 

4. Slutligen summerar vi alla GHP i varje generation av din organisation. En generation är den gruppen gruppmedlemmar som är separerade från dig med lika många människor mellan dem och dig. Din första generation som består av de människor som är direkt placerade under dig. Den andra generationen är de medlemmar som placeras direkt under alla andra medlemmar som är direkt placerade under dig.

En idealisk organisation har ett visst djup (antal generationer) och en viss bredd (antal ben). Din provision från GenWealth kommer att bestämmas av din volym som flyter genom din organisation som bestäms månadsvis.